Struktura i kompetencje

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa III

1) Kierownictwo

- Komendant Rejonowy Policji Warszawa III

- I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III

- Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III 

2) Jednostki Organizacyjne Komendy Rejonowej Policji Warszawa III

Na obszarze działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa III:

- Komisariat Policji Warszawa Włochy,

- Komisariat Policji Warszawa Ursus.

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Pacyniak
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Pacyniak
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry