Oświadczenia majątkowe - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III znajdą Państwo na stronie BIP Komendy Stołecznej Policji

 

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy komisarz Andrzej Choma

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus podinspektor Piotr Dudek

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.04.2014
Data modyfikacji : 29.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa III
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Wieczorek
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Wieczorek
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Wieczorek
do góry